Akavan sairaanhoitajat ja taja2

Haku Mentoriksi

Jokin muu maisterikoulutus/YAMK-tutkinto/AMK-tutkinto

Opintojen pääaine

Tehtävänimike

Työtehtäväsi ja työhistoriasi lyhyesti:

Mitä toivomuksia sinulla on mentorisuhteeltasi:

Kerro lyhyesti mitä toivot aktoriltasi. Kerro, jos sinulla on jotain erityisiä toiveita aktorisi suhteen (esim. ammattitausta, työskentelysektori yms). Miltä paikkakunnalta toivoisit parisi olevan?