Ehdotus palkittavasta opinnäytetyöstä

Ehdotus palkittavasta opinnäytetyöstä

Työn tekijä, työn nimi, korkeakoulu ja vuosi, perustelut sekä tekijän yhteystiedot (vähintään sähköpostiosoite ja puh.nro)